odegrać (się)


odegrać (się)
odegrać (się) {{/stl_13}}{{stl_7}}ZOB. odgrywać (się) {{/stl_7}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • odgrywać się – odegrać się — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} grając, odzyskiwać straty poniesione w grze : {{/stl 7}}{{stl 10}}Udało mu się odegrać. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odegrać — dk I, odegraćam, odegraćasz, odegraćają, odegraćaj, odegraćał, odegraćany odgrywać ndk I, odegraćam, odegraćasz, odegraćają, odegraćaj, odegraćał, odegraćany 1. «wykonać utwór muzyczny na instrumencie lub na instrumentach; zagrać coś» Orkiestra… …   Słownik języka polskiego

  • rola — 1. Czyjaś rola (jest) skończona «ktoś przestaje się czymś zajmować, nie może lub nie chce podejmować się nowych zadań»: Po tym tańcu wychodzę. Moja rola skończona. Obowiązki służbowe zostały dopełnione (...). A. Libera, Madame. 2. Grać, odegrać… …   Słownik frazeologiczny

  • odgrywać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, odgrywaćam, odgrywaća, odgrywaćają, odgrywaćany {{/stl 8}}– odegrać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIIa {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonywać utwór na instrumencie muzycznym :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • komedia — Grać, odegrać, zagrać komedię (przed kimś) «zachowywać, zachować pozory, udawać, udać coś, zwykle w sposób nieudolny, łatwy do rozszyfrowania»: Skąd ona o tym wie? – powiedział prawie szeptem. – Kto? – maskowałem się dalej. (...) – Nie rozumiem,… …   Słownik frazeologiczny

  • historia — ż I, DCMs. historiarii; lm D. historiarii (historiaryj) 1. «dzieje, proces rozwoju życia społecznego lub przyrody, przebieg wydarzeń; nauka o dziejach» Historia Polski. Historia Ziemi. Historia filozofii, nauki, sztuki, literatury. Znajomość… …   Słownik języka polskiego

  • zdecydować — dk IV, zdecydowaćduję, zdecydowaćdujesz, zdecydowaćduj, zdecydowaćował, zdecydowaćowany 1. «powziąć decyzję, postanowienie; zadecydować, postanowić, rozstrzygnąć» Zdecydować o czymś pochopnie, nierozważnie. Lekarz zdecydował, że zabieg jest… …   Słownik języka polskiego

  • historia — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIb, lm D. historiarii {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} proces rozwoju społeczeństwa, dziedzin życia społecznego, przyrody; dzieje, przebieg wydarzeń : {{/stl 7}}{{stl 10}}Historia… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rola — I ż I, DCMs. rolali; lm D. ról «ziemia świeżo zorana; pole uprawne, gleba» Uprawiać rolę. Pracować na roli. II ż I, DCMs. rolali; lm D. ról 1. «tekst wypowiadany na scenie lub w filmie przez aktora, odtwarzającego jedną z postaci sztuki lub… …   Słownik języka polskiego

  • poważny — poważnyni, poważnyniejszy 1. «zachowujący powagę, pełen powagi; dostojny, majestatyczny» Poważny człowiek. Poważna matrona. Poważny tłum. ◊ Poważny wiek, poważne lata «wiek podeszły, sędziwy, późne lata życia człowieka» 2. «wyrażający powagę,… …   Słownik języka polskiego